STARTPAGINA

FEUERBEL

BRAND – beleven, begrijpen, kennis overdragenVooral in particuliere huishoudens vormen branden een ernstige bedreiging voor het leven en de gezondheid van mensen. Statistieken tonen aan dat de meeste mensen bij branden in particuliere huishoudens zwaar gewond raken of hun levens verliezen.

Het brandveiligheidonderwijs in Europa wordt voornamelijk bevorderd door de brandweer of de brandweerverenigingen. Daarbij is gebleken dat bij kinderen deze bewustmaking- en informatiecampagnes het grootste effect sorteren en het langste aanhouden.

Het project “Feuerbel” heeft tot doel om het onderwijzend- en ondersteunend personeel van de basisscholen en kinderopvang te betrekken bij het brandveiligheidonderwijs.

Door middel van een educatieve CD/DVD, leren deze personen:

  • het veiligheidconcept als wisselwerking tussen structurele, operationele en/of organisatorische maatregelen kennen;
  • in staat te zijn om de structurele veiligheidsinrichtingen van de eigen werkplek (school / kinderdagverblijf) te herkennen en de functies daarvan te benoemen;
  • het juiste gedrag in de dagelijkse situatie en in geval van brand aan de dag te leggen;
  • de juiste maatregelen in geval van brand te treffen om personele en/of materiële schade te beperken, en in het bijzonder;
  • de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen om aan kinderen adequaat brandveiligheidonderwijs over te brengen.

Het project was uitgevoerd met financiële steun van de Europese Commissie

Het resultaat representeert niet noodzakelijk de officiële positie van de Commissie

Life long Learning PROJECT 2009-1-BE1-LEO05-00084