Doelstellingen

FEUERBEL

Het project “Feuerbel” heeft tot doel om het onderwijzend- en ondersteunend personeel van de basisscholen en kinderopvang te betrekken bij het brandveiligheidonderwijs.

Door middel van een educatieve CD/DVD, leren deze personen:

  • het veiligheidconcept als wisselwerking tussen structurele, operationele en/of organisatorische maatregelen kennen;
  • in staat te zijn om de structurele veiligheidsinrichtingen van de eigen werkplek (school / kinderdagverblijf) te herkennen en de functies daarvan te benoemen;
  • het juiste gedrag in de dagelijkse situatie en in geval van brand aan de dag te leggen;
  • de juiste maatregelen in geval van brand te treffen om personele en/of materiële schade te beperken, en in het bijzonder;
  • de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen om aan kinderen adequaat brandveiligheidonderwijs over te brengen.