PROJECT

Het Bureau voor de Europese Programma’s Onderwijs

Het Agentschap voor Europese educatieve programma’s, die vroeger toebehoorde aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming, op 14 September 2006 was omgezet in een onafhankelijke non-profit instelling. Dit gebeurde als gevolg van de eisen van de Europese Commissie, die het ministerie van de Duitse gemeenschap ziet als een controlerende en toezichthoudende instantie.

De nieuwe NPI worden de contracten van de voormalige Europees Agentschap voor de educatieve programma’s voort te zetten en om te dienen in 2007 als een nationaal agentschap voor het nieuwe programma voor levenslang leren, de Europese Commissie, en van de Nationale Europass Centrum van de Duitstalige Gemeenschap en de nationale eenheid van Eurydice in de Duitse Gemeenschap zorg.